Child Page Banner

Updated December 28, 2017

  • Rep. Jill York [Chair]
  • Rep. Jim Gooch Jr. [ex officio]
  • Rep. Steven Rudy [ex officio]
  • Rep. Tommy Turner [ex officio]
  • Rep. Ruth Ann Palumbo
  • Rep. Ken Upchurch
  • Rep. Toby Herald [Liaison Member]
  • Rep. Steve Riggs [Liaison Member]
  • Rep. Bart Rowland [Liaison Member]
  • Rep. Diane St. Onge [Liaison Member]